at udveksle

at udveksle
to swap

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • udveksle — ud|veks|le vb., r, de, t; udveksle telefonnumre; udveksle synspunkter …   Dansk ordbog

  • Echangere — Udveksle, veksle, bytte bort …   Danske encyklopædi

  • Alzheimers sygdom — Er en gradvis forværring af hukommelsen som ender i totalt hukommelsestab. Sygdommen rammer typisk ældre mennesker, og skyldes formentlig ophobning af protein i hjernen, der forhindrer nervecellerne i at udveksle signaler …   Danske encyklopædi

  • Internet — Verdens største computernetværk. Via Internet kan man udveksle elektronisk post, hente data (billeder, programmer, tekster) på andre computere, deltage i elektroniske konferencer og meget andet. Internet omfatter mange forskellige services:… …   Danske encyklopædi

  • Jack-stik — generelt Jack stik er elektriske stik, som bruges til at forbinde elektroniske apparater, så disse kan udveksle signaler. Disse stik anvendes i tre forskellige størrelser; standard (hvor stikbenets diameter er 6,5 mm), mini (diameter 3,5 mm) og… …   Danske encyklopædi

  • Kvaser — er i nordisk mytologi en mand frembragt ved trolddom af vanerne for at snyde aserne. Ved afslutningen af krigen mellem de to gudeslægter aftaler de to parter at udveksle rigernes klogeste mænd, for at forhindre fremtidige blodsudgydelser. Men da… …   Danske encyklopædi

  • Netværk — I computerterminologi er et netværk betegnelsen for det udstyr, der gør det muligt for computere at udveksle data. Netværk kan være baseret på mange forskellige teknologier, eksempelvis laserlys, radiobølger, elektriske signaler overført via… …   Danske encyklopædi

  • Rich Text Format — I computerterminologi et filformat der kan håndteres af de fleste tekstbehandlingsprogrammer og derfor er velegnet til at udveksle filer med andre …   Danske encyklopædi

  • Stoma — Stomata er i biologien de 10 µm lange åbenbare spalter/porer som planternes blade anvender til at udveksle gas med atmosfæren via. Det er en latinsk betegnelse stoma (ental) og stomata (flertal). Stomata kan findes på oversiden og/eller… …   Danske encyklopædi

  • Usenet — En stor mænge af nyhedsgrupper (Newsgroups), hvori brugerne via e mail kan diskutere eller udveksle synspunkter om alle mulige forskellige emner …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”